Drukas resursa adrese: http://zemitesskola.lv/pasakumi/7360/zemites_skolai__170
Drukas datums: 06:45:44 07.06.2020

Zemītes skolai – 170

22.09.2018 kur : Zemītes tautas nams, Zemītes pamatskola

Šogad, Latvijas simtgades gadā, Zemītes skola svinēja 170.dzimšanas dienu ar absolventu salidojumu. 22.septembra vakarā Zemītes TN notika svinīgais pasākums par godu skolas jubilejai, kuru atklāja skolas direktore Maruta Vilumsone. Pasākuma vadītāji – skolas absolventi Gatis Priede un Elvita Klaumane – radīja sirsnīgu un lepnuma pilnu atmosfēru, cildinot savu skolu un piederību šai vietai. Apsveikuma vārdus un vēlējumus teica Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena Šnikvalde, domes deputāts un skolas patrons Dainis Rozenfelds un Zemītes pagasta pārvaldniece Rita Diduha. Zemītes skolu sveikt bija ieradušies arī visu Kandavas skolu direktori.

Vēstures fakti vēsta, ka aizsākumi Zemītes skolai rodami jau 19.gs. 30.gados, kad Kaļķu kroga krodzinieks turpat krogus istabas blakustelpā pulcina pagasta bērnus, lai mācītu tiem lasīt, rakstīt un skaitīt baušļus, bet 1848. gadā skolā sāk strādāt pirmais profesionāli izglītotais skolotājs,  publicists, mācību grāmatu sastādītājs, ērģelnieks un novadpētnieks Jānis Špīss. 1880.gadā tiek uzcelta jauna skolas ēka, kuras fasādē iemūrē izcilni – krustu ar uzrakstu “lai skola būtu tikpat svēta kā baznīca”. 1896.gadā par skolas pārzini kļūst Atis Ķeniņš (vēlākais izglītības ministrs), kurš bija aktīvs sabiedriskās dzīves organizators – nodibināja kori, iestudēja teātra izrādes, ierīkoja skolā 4 klases ar 4 skolotājiem, pieņēma mācībās arī kurlmēmos bērnus. 1941.gadā par Zemītes skolas pārzini kļūst Vilhelms Silmanis, kuram pateicoties tapusi Zemītes skolas hronika. No 1980. līdz 2000.g. skolas dzīvi veiksmīgi vada Vija Šulce. Šie gadi paiet sūrā darbā, cenšoties saglābt skolas ēku, kuru laika zobs ir sagrauzis līdz brukšanas robežai. Pie skolas tiek izveidots sporta laukums, vecās saimniecības ēkas tiek remontētas, skolas ēkai tiek atjaunots jumta segums, bet paralēli tam nemitīgi tiek meklēti risinājumi jaunas skolas ēkas iegūšanai. Šajā laikā skolai izveidojas sadarbība ar Zemītes baronu Firksu dzimtas īpašumu mantinieci Zemītē Müsi Vredi, kas sniedz nesavtīgu atbalstu skolas saimnieciskajai dzīvei un turklāt uzdāvina pašvaldībai īpašuma tiesības uz Zemītes pili. 2000. gada vasaras sākumā vecajā skolas ēkā notiek pēdējais izlaidums, jo šī paša gada rudenī skolēni uz pirmo septembri jau pulcējas Zemītes pilī.

Bijušās skolas direktores – Mirdza Kuģe, Aina Kalme, kā arī Vija Šulce un Daiga Puga – dalījās atmiņās un izteica vēlējumus. Kalmes kundze skolai atstāja īpašu dāvanu – grāmatu, kuru sarakstījis Zemītes skolas absolvents, tagad LU profesors Tālis Tisenkofs “Uzburtā vieta”, te aprakstīta arī Zemīte, kā laimīgā bērnības zeme.

Starp atmiņu stāstiem varēja baudīt 5.klases skolnieces Sanijas Lāces, skolas absolventu Toma Kazimirisaņeca un Katrīnas Martas Krūmiņas, kā arī mūzikas skolotājas Sandras Šteinbergas izjusto muzikālo sniegumu. Vakars turpinājās Zemītes skolā, absolventiem kavējoties atmiņās un baudot atkal kopā būšanas mirkļus.