Zemītes sākumskola

"Kopā" ar dzeju

16.09.2021

whatsapp_image_2021_09_16_at_14_26_49.jpgŠodien 16.septembrī, Zemītes sākumskolā notika dzejas dienām veltīts pasākums ar vienojošo tēmu : “Kopā” . Šī tēma sevī ietvēra kopdarbību- dzejoļa zīmēšanu uz bruģa, kur katrai klasei bija iedots savs dzejolis, kas tapa kopīgi veiktā zīmējumā attēlots. Tālāk notika katras klases dzejoļa publiska kopīga lasīšana un zīmējuma prezentācija. Dziesmām mijoties ar rotaļām tapa izdzejots kopīgais darbs. Zemītes TN vadītāja Ērodeja iepazīstināja skolēnus ar vietējo dzejnieku Birznieku dzimtu un nolasīja dažus viņu dzejoļus. Otrajā daļā pie brīvā mikrofona tika lasītas un runātas pašu skolēnu izvēlētās vai sacerētās dzejas rindas. Pasākumam atvēlētais laiks aizvijās nemanot un runātie vārdi sagūla parka koku krāsoties sākušajās lapās.  Kā iedrošinājums visiem radoši domāt un izpausties noslēgumā izskanēja skolotājas Inas Kolātes vēlējums: ” Nebaidīties dauzīties ar vārdiem lai savas domas ietērpu tekstā. Jo dzeja drīkst būt mazliet nepareiza, pierakstīta bez pieturas zīmēm un lielajiem burtiem, plūstoša un skanoša. Un ja arī netiks radītas lielas paliekošas vērtības, vārdu virknēšana un savas domas paušana dzejā, dos ieguldījumu katra pašizaugsmē.”

<back to top