Lapas karte
Zemītes sākumskola

Mācību gada noslēguma pasākums

whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-58.jpg31. maijā Zemītes sākumskolā un pirmsskolā notika svinīgais mācību gada noslēguma pasākums. Direktore Ramona Liepiņa Krauja izteica pateicības par mācību un individuālajiem sasniegumiem skolēniem un skolotājiem. Lai arī mūsu skolā klasiskā izlaiduma vairs nav, bet ar laba vēlējumiem un siltiem ceļa vārdiem, suminājām gan sešgadniekus, kuri 1.septembrī kļūs par pirmsklasniekiem, gan sestās klases audzēkņus, kas savas skolas gaitas turpinās citās mācību iestādēs. Sirsnīgs pārsteigums sestās klases skolēniem bija no viņu klases audzinātājas Aijas Lagzdiņas, kura šobrīd atrodas atvaļinājumā. Skolotāja bija sarūpējusi filmiņu no skaistākajiem klases kodarbības brīžiem. Skolēni un skolotāji saņēma arī pateicības par līdzdalību Eiropas kultūras apguves mācību eksperimentos projekta “European Cultural project” NR.2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613  ietvaros. Pēc svinīgā pasākuma un fotogrāfēšanās notika pasākuma otrā daļa - koncerts, kurā skolas ārpusstundu pulciņi  parādīja mācību gadā apgūtos un sagatavotos priekšnesumus. Noslēgumā kopīgais cienasts ar uzkodām un sulu priecēja gan skolēnus, gan vecākus. Paldies vecākiem par sadarbību visa mācību gada garumā, skolotājiem par ieguldīto darbu un bērniem par centīgu savu zināšanu pilnveidošanu. Tiekamies rudenī!

Foto: Laura Stankus un Olita Tutiņa

whatsapp-image-2023-05-31-at-14-48-39.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-48-49.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-48-52.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-48-53.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-48-57.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-48-55.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-48-58.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-00.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-02.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-04.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-06.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-16.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-17.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-18.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-29.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-31.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-32.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-35.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-38.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-42.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-45.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-46.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-48.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-49.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-50.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-51.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-52.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-53.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-54.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-55.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-56.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-57.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-58.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-59.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-00-1.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-00-2.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-00.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-01-1.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-01.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-02-1.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-02-2.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-50-02.jpg whatsapp-image-2023-05-31-at-14-51-46.jpg whatsapp-image-2023-06-01-at-15-57-57.jpg whatsapp-image-2023-06-01-at-15-57-58-1.jpg whatsapp-image-2023-06-01-at-15-57-58.jpg
<>
back to top