Zemītes sākumskola

Mēs lepojamies!

14. aprīlī, mūsu skolnieces Sanija Pikšteine un Keita Prince, piedalījās Tukuma novada skolēnu skatuves runas konkursā. Sanija, 2.-3. klašu grupā, ieguva trešās pakāpes diplomu, bet Keita, 4.-6. klašu grupā, otrās pakāpes diplomu. Esam priecīgi par mūsu audzēkņu uzdrīkstēšanos un sakām paldies skolotājiem par ieguldīto darbu.

Foto autore: Ērodeja Kirillova

<back to top