Zemītes sākumskola

Zemītes sākamskolas un pirmsskolas bērnu pasākumi un aktivitātes aprīļa izskaņā un maija pirmajā pusē.

21.04. Mūsu skolas meitenes Betija Lisovska un Keita Prince piedalījās Tukuma novada 6.kl. dabas zinību pasākumā "Izziņas labirinti dabā" Kandavā Teteriņu apkārtnē. Bija vajadzīga liela izturība, lai O.Kalpaka skolas kadetu pavadībā apmeklētu 7 stacijas, kurās bija jāveic izziņu veicinoši uzdevumi. Arī skolotāja Olita Tutiņa bija izveidojusi staciju "Atkritumiem- Nē!". Nobeigums ar sarunām pie ugunskura. Prieks par balviņām no "Pūre food" un Tukuma IP. Paldies pasākuma organizatorei skolotājai Sanitai Baumanei un mūsu skolotājai Olitai Tutiņai par bērnu sagatvošanu pasākumam.

21.04. Mūsu skolā un pirmsskolā arī Olimpiskā diena aizvadīta kārtīgi vingrojot un aizrautīgi darbojoties līdzi Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksiem.

27.04. Slampes Kultūras pilī skolas trešās klases komanda ar atbalstītajiem piedalījās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētajā 3.klašu teātra festivālā “Pastāsti man pasaku”! Paldies skolotājai Olitai Tutiņai par izrādes sagatavošanu.

28.04. Zemītes sākumskolas teātra pulciņš ar A. Grīvas lugu  "Trīs laimīgi zaķi"  piedalījās Kandavas kultūras namā  Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātra uzvedumu festivālā "Dedzi gaiši, uguntiņa!".

02.05. Zemītes bibliotēkā notika atceres pasākums: IMANTAM ZIEDONIM -90 -
"Šī zeme, ko min tavas kājas būs svēta.
Balti ķirši un sarkanas rozes zied sētā." /I. Ziedonis/

Dzejnieka dzejoļi un pasakas tika gan lasītas, gan runātas, gan lomās izspēlētas. Lielu paldies par sadarbību Zemītes pagasta sākumskolas un bērnu dārza audzēkņiem, pedagogiem izsaka Zemītes bibliotēkas biblotekāre Solvita Kalinjuka.

08.05. Skolēni noskatījās leļu teātra izrādi ’’CEĻOJUMS’’. Muzikālajā pasakā tika stāstīts par kaķi, kurš nolēmis apceļot pasauli. Savā pirmajā ceļojumā kaķis nomaldās mežā, kurā viņš satiekas un iepazīstas ar iepriekš nezināmiem zvēriem un putniem. Ceļojuma laikā kaķim nākas piedzīvot gan prieku, gan vilšanos. Muzikālās izrādes laikā visi notikumi tika ieskandināti ar latviešu tautasdziesmām.

10.05. Tukuma bibliotēkas konferenču zālē notika Tukuma novada skolēnu vides konkurss „Mans labais darbs”. Mūsu skolas skolnieces Evelīna Maksimova un Keita Prince prezentēja visas skolas veikto darbu "Kaķu gultas Tukuma dzīvnieku patversmei". Meitenēm bija svarīgs uzdevums kompetentai žūrijai izstāstīt par paveikto, atbildēt uz jautājumiem. Metodiķe Angelika bija veikusi lielu organizatorisko darbu, lai dalībniekiem pēc konkursa būtu iespēja paviesoties Tukuma domes mājā. Prieks, ka domes priekšsēdētājs G.Važa un viņa vietniece I.Priede savā saspringtajā darbā atrada laiku parunāt ar jauniešiem par savu veikumu novada vides jautājumos un pasniedza konkursantiem nelielas veltes. Vēl arī visi varēja noskatīties filmu par novada attīstību. No konkursa organziatoriem tika dots jauns uzdevums veikt labos darbus arī turpmāk.

Bet pirmsskolā visu šo laiku zeļ, aug un kārdina pirmie zaļumi, kas iesēti un tiek audzēti  Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un SIA “Zemgales dārzi” programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros, kuri ir sagatavojuši Stādu kastes komplektu " Skaties, kā no sēklas izaug augs!". Šis komplekts ir tapis ar mērķi iepazīstināt bērnus ar to, kādas iemaņas un cik daudz rūpju ir nepieciešams, lai izaudzētu augus un iegūtu ražu. Stādu kastu komplektā ietilpst gan podiņi, augsne un zirņi, gan arī visas citas nepieciešamās lietas, lai no zirnīša varētu izaudzēt zirni un pat iegūt ražu.

Foto un tekstu autores: Olita Tutiņa, Ina Kolāte, Rita Diduha, Daiga Dzērve, Laura Stankus, Ramona Liepiņa Krauja

<back to top