Zemītes pamatskola

Interešu izglītības pulciņu darba grafiks 2017./2018.m.g.

 

Pulciņa nosaukums

Stundu skaits

Pulciņa laiki

Vokālais ansamblis Vad. Evita Ernštreite

 

2

Otrdienās 13:15– 14:40

Dramatiskais pulciņš

Vad. Ē.Kirillova

1

Ceturtdienās 14:40 – 15:20

Rokdarbu pulciņš

Vad. I.Krūmiņa

2

Trešdienās 13:15 – 14:40

Sarīkojumu dejas

Vad. G.Immermane

2

Pirmdienās13:15 – 14:40

Fiziskās attīstības pulciņš

Vad. R.Rozentāls

1

 

Ceturtdienās  13:15-13:55

Vides draugi

2

Otrdienās 13:15-13:55

Piektdienās  13:15– 13:55

Noformēšanas pulciņš

Vad.M.Starte

2

Otrdienās 13:15-13:55

Piektdienās  13:15– 13:55

Kokapstrādes pulciņš

2

Trešdienās 13:15 – 14:40

 

<
mykoobback to top