Zemītes pamatskola

Individuālais darbs ar izglītojamiem 2017./2018.m.g.


Skolotājs

Priekšmets

Laiks

S. Ragaine

Matemātika 5.– 9.kl, fizika, informātika

 Ceturtdien 14:40-15:20

I. Krūmiņa

Ģeogrāfija

Mājturība un tehn. meit.

Sociālās z., 5.-9..kl.

  Pirmdien 14:40-15:20

O. Tutiņa

Dabaszinības 1.-6kl.

 

Pirmdien 14:00 – 14:40

S.Daņiļeviča

Latviešu val. 4.,7.,8,9. kl.

Literatūra 7.-9.kl.

  Pirmdien 14:40-15:20

S. Bērsone

Latviešu valoda   1., 2., 3.,5., 6. kl.,

Literatūra 5.,6. kl.

 

Piektdien 13:15 – 13:55

G. Immermane

Matemātika 1.- 4.kl.

Krievu val.6.-9.kl.

Sociālās zin.4.kl.

Ceturtdien14:45-15:25

Evita Ernštreite

Mūzika

 

 Piektdien 13:15 – 13:35

L. Bergmane

Angļu valoda

 

Trešdien 8:10-8:50

R Rozentāls

Sports

 

Ceturtdien  8:30-8:50

M.Starte

Vizuālā māksla

 

 Ceturtdien 14:40-15:20

S.Purmale

Latvijas v., pasaules v.

 

Ceturtdien 14:40-15:20

M. Vilumsone

Bioloģija

Ķīmija

Pirmdien14:40- 15:20

D.Eimanis

Mājturība un tehn. zēniem

 

Trešdien 8:30-8:50

 

<
mykoobback to top