Zemītes pamatskola

Neklātienes programmas stundu – konsultāciju saraksts 2017./2018.m.g.


Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

 

 

Mūzika

sk.Ernštreite

15:30-16:10

Mājturība un tehn.

Sk.D.Eimanis

14:45 – 15:25

Sports

Sk.Rozentāls

14:45 -15:25

 

.

Latviešu val. un literatūra, sociālās z., ētika   sk.S.Bērsone

16:15 – 16:55

Dabaszinības

Sk.O.Tutiņa

15:30-16:10

Latvijas vēsture, pasaules vēsture

Sk.Purmale

16:15 – 16:55

 

 

Sociālās z., ētika , vizuālā m., mājturība un tehn.

Sk.M.Starte

17:00-17:40

Krievu valoda matemātika, sociālās z. sk.G.Immermane

17:00 - 17:40

Latviešu val. un literatūra

Sk.Daņiļeviča

17:00 - 17:40

 

Fizika, matemātika,

informātika

sk. S.Ragaine

17:45-18:25

 

Ģeogrāfija, sociālās z., mājturība un tehn.

sk.I.Krūmiņa

17:45 - 18:25

 

Angļu valoda

sk.L.Bergmane

18:30-19:10

 

Bioloģija,ķīmija

sk.M.Vilumsone    18:30-19:10

 

 

<
mykoobback to top