Zemītes sākumskola

Olimpiāžu rezultāti 2016./2017.m.g.

Olimpiāžu rezultāti 2016./2017.m.g.
N.p.k. Priekšmets Dalībnieks Vieta Pedagogs
1. Bioloģija 9.kl.  Marika Ozolniece 4. Maruta Vilumsone
 Krista Kirillova 5.
 Elza Baumane 9.
2.  Vērsture 9.kl.  Marika Ozolniece 3. Silvija Purmale
3.  Glītraksti  Miks Frančenko 3. Sandra Daņiļeviča
 Marta Baumane 5.
 Artūrs Dambis 5.
4. Fizika 9.kl.  Marika Ozolniece 7. Silvija Ragaine
5. Latviešu val. 8.-9.kl.  Marika Ozolniece 5. Solvita Bērsone
 Katrīna Marta Krūmiņa 5. Sandra Daņiļeviča
6.  Mājturība 8.-9.kl.  Katrīna Marta Krūmiņa 2. Ineta Krūmiņa
 Krista Kirillova 3.
 Āris Avotnieks  5. Dairis Eimanis
7.  Latviešu val. 3.kl.  Miks Frančenko 4. Sandra Daņiļeviča
8. Krievu v. 7.-8.kl.  Aija Rasmusa  7. Ginta Immermane
 Rita Rasmusa 9.
9.  Vizuālā māksla  Matīss Nils Blaškovskis (1.kl.) 2. Mārīte Starte
 Artūrs Dambis (2.kl.)  
 Samanta Amanta Ratniece(4.kl)  
 Kristers Apse (6.kl.)  
 Marika Ozolniece (9.kl.)  
10. Informātika 7.kl.  Rita Rasmusa   Silvija Ragaine
11.  Bioloģija 8.kl.  Katrīna Marta Krūmiņa 2. Maruta Vilumsone
12. Fizika 8.kl.  Āris Avotnieks 5. Silvija Ragaine
 Gerda Cīrule
 Agija Kupše
 Vineta Kvedova
13.  Ģeogrāfija 7.kl.  Rita Rasmusa   Ineta Krūmiņa
<
mykoobback to top