Zemītes pamatskola

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-9. Klašu skolēniem

06.02.2019 - 08.02.2019 kur : Zemītes pamatskola

Februāra sākumā Zemītes pamatskolā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-9. Klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Programmā bija paredzēts iepazīstināt skolēnus ar biškopības/dravniecības pārstāvi, stāstījums par izglītību, darba un karjeras gaitām. Stāstījums, kāpēc izvēlēta tieši biškopības joma. Personīgā pieredze un ieteikumi jauniešu karjeras izvēlei, karjeras lēmumu pieņemšanā.

 

Stāstījums un informācija skolēniem par biškopības/dravniecības darba vidi un darba specifiku veica Kandavas novada biškopis Olafs Baltgalvis. Viņš iepazīstināja skolēnus ar biškopības/dravniecības produktu veidiem, to pielietojumiem un īstenošanu tirgū.  Stāstīja par radošo pieeju un mārketingu produkta realizācijai. Skolēni tika iepazīstināti ar biškopības speciālista profesiju un tika sniegts ieskats par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un spējām šajā nozarē. Tika izskatīti izglītības, prakses un darba iespējas un draudi. Kā arī tēma par atbalstu un projektu iespējām biškopībā, lauksaimniecībā, tūrismā un biznesa ideju īstenošanā. Noslēgumā tika novadīta praktiska nodarbība vaska sveču gatavošanā, lai varētu atbildēt uz lekcijas tēmu: “ Vai medus ir tikai salds un ko iesākt ar vasku?”.

Skolēniem bija saistoši praktiski izzināt kā tiek pārstrādāts viens no biškopības produktiem – vasks; iegūt praktiskās iemaņas vaska apdarē un sveču gatavošanā; izzināt to realizēšanas iespējas un kā vienu no papildus peļņas gūšanas vaidiem biškopībā.

Nodarbībai paredzētās stundas palidoja nemanot. Skolēniem bija interesanti ne tikai aplūkot biškopja darba inventāru, bet arī to piemērīt un izmēģināt.

Tā kā skolā noritēja projekta nedēļa, tad vecākajām klasēm pievienojās interesenti arī no jaunākajām klasēm, tāpēc pasākums bija kupli apmeklēts.

 

 

<
mykoobback to top