Lapas karte
Zemītes sākumskola

Zemītes skolas salidojums

16-09-2023-zemites-skola-aicina-savus-absolventus-uz-salidojumu.jpg

16.09.2023. Zemītes skola aicina absolventus un darbiniekus uz  salidojumu

Salidojuma norise: 

Reģistrēšanas no plkst. 16.00 – 17.00

Svinīgā atklāšana un koncerts plkst. 17.00

Saviesīgā daļa pa klasēm no plkst. 18.30

Balle skolas zālē no plkst. 20.00

Dalības maksa reģistrējoties līdz 01.09.23. EUR 10.00

Pēc tam EUR 15.00

Saite uz reģistrācijas anketu: http://zemitesskola.lv/registr...

Rekvizīti dalības maksai:

Tukuma novada pašvaldība
Nodokļu maks.reģ. Nr 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV17HABA0001402040731
maksājumā norādīt 
Maksājuma mērķis:
Dalības maksa  Zemītes skolas salidojumā (vārdu uzvārdu) 

Lai atvieglotu reģistrācijā dalības maksas apmaksas apliecināšanu, lūdzu paņemiet līdzi maksājuma izdruku.

<>
back to top