Lapas karte
Zemītes sākumskola

COMENIUS projekts Latvijā – Zemītē

87c0681542aff2a094e237484cc82661.jpgComenius skolu daudzpusējās partnerības projekta „Trīs ir maģisks skaitlis – samazini, izlieto vēlreiz, pārstrādā” ietvaros Zemītes pamatskolā no 12. līdz 16.martam notika sestā partneru vizīte. Vizītē ieradās 13 sākumskolas skolotāji no 7 Eiropas valstīm: Anglijas, Dānijas, Horvātijas, Zviedrijas, Francijas, Bulgārijas un Īrijas.

Projekta aktivitāšu lokā iekļāvām arī Kandavas pašvaldībā esošās mācību iestādes. Ceturtdien kopā ar ciemiņiem apmeklējām Profesionālās izglītības kompetences centru Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumu. Mūs laipni sagaidīja direktora vietniece audzināšanas darbā Ausma Migliniece. Tālāk ceļš pāri Kandavas akmens tiltam, caur pilskalnu un promenādi veda uz Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu.

Paldies par atsaucību un viesu uzņemšanu skolas direktorei Daigai Pugai un angļu valodas skolotājai Danutai Dudei. Pēcpusdienā viesojāmies Kandavas Mākslas un mūzikas skolā. Paldies direktora vietniecei Ilvai Bārenei!
Piektdien mēs sagaidījām ciemiņus savā skolā. Gatavošanās viesu uzņemšanai deva mums iespēju uzzināt vairāk par mūsu partnervalstīm. Klašu telpās un skolas gaiteņos ciemiņi varēja redzēt plakātus ar informāciju par partnervalstīm un skolēnu darbus, kuri tapuši saistībā ar projekta aktivitātēm. Aktu zāle tika izrotāta ar skolēnu gatavotiem un krāsotiem karodziņiem, bērnu izgatavotām puķēm un gliemežiem no otrreizējā materiāla. Zāles durvis rotājām ar katras partnervalsts karogu un uzrakstiem „Laipni lūgti” un „Labdien” attiecīgās valsts valodā. Viesiem tika dota iespēja apmeklēt mācību stundas 1.- 6. klašu grupā. Pēc stundām pulcējāmies skolas zālē uz nelielu koncertiņu. Koncertu atklājām ar mūsu skolas himnu, kurai sekoja modes skate ar tērpiem no otrreizēji izmantotiem apģērbiem. Tērpus gatavoja un demonstrēja 5. un 9.klases meitenes kopā ar skolotāju Inetu Krumiņu. Dziesmu un deju starplaikos dalībvalstis prezentēja savu valsti un skolu. Paldies bērnudārza grupas dejotājiem un skolotājai Ingai Treikalei, ansambļiem un solistēm Katrīnai Martai Krūmiņai un Gerdai Cīrulei, mūzikas skolotājai Sandrai Šteinbergai, kā arī sarīkojumu deju pulciņa dalībniekiem un skolotājai Gintai Immermanei! Liels paldies 9.klases skolniecei Annijai Šložai par pasākuma vadīšanu angļu valodā! Pēc koncerta ciemiņi no Eiropas valstīm uzdāvināja dāvanas skolai un skolēniem.
     Pēcpusdienā kultūras nama vadītāja Ērodeja Kirrilova iepazīstināja viesus ar mūsu tuvāko apkārtni – kultūras namu, pagasta ēku un pils parku. Kopā ar mūsu skolas absolventi Alisi Vilumsoni ciemiņi devās uz Pūres šokolādes muzeju, kurā izbaudīja ekskursijas programmu ar meistarklasi: kakao un šokolādes vēsture, atraktīvs ceļojums par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu, ceļojums trifeļu istabā, meistarklasē varēja degustēt šokolādi un izgatavot šokolādes figūriņu un praline.
Vakara pasākums mūsu skolā noritēja tautiskā stilā. Kopā ar ciemiņiem izdejojām mūsu tautu dejas, kā arī katras valsts dalībnieks parādīja savu nacionālo deju. Visi vakara dalībnieki aktīvi iesaistījās.
     Sestdienas rītā devāmies garākā ekskursijā uz Rīgu, iepazīt Vecrīgu un skaistāko Rīgas panorāmu.
Paldies skolas direktorei, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem par atbalstu šī pasākuma organizēšanā!
Noslēguma tikšanās notiks Horvātijā 2013. gada jūnijā.
 


Projekta koordinatore Laura Bergmane,

Zemītes pamatskola

b361847dee6fcabd9fa6950a85b786ce.jpg 3d66213f4cc5f8640b101c47929debbf.jpg 9d32dba6a908a332027d61b84709b6e3.jpg 9d961e972af9e9fd886673bd6a6faf85.jpg bbf461d8b80a5ab64bd46ffb51d3bc05.jpg dsc_0991.jpg 8810428a696fe323927af518d80fbdc3.jpg 87c0681542aff2a094e237484cc82661.jpg dscf1738.jpg dscf1743.jpg dscf1739.jpg dscf1742.jpg dscf1751.jpg dscf1670.jpg dscf1746.jpg e587a411d5f0f705c902126536d37ff7.jpg dscf1752.jpg dscf1769.jpg e3554b8c2e7e78ac00c22eaf3add9133.jpg dscf1855.jpg ed04b70bdfd5100b2588d92ac8be75a8.jpg dscf1792.jpg
<>
back to top