Lapas karte
Zemītes sākumskola

Projekta "European Cultural Project" ceturtās apmācību sanāksmes (LTA 4) Romā

whatsapp-image-2023-03-06-at-12-39-25.jpgCeturtās apmācību sanāksmes (LTA 4) mērķis bija informācijas un pieredzes apmaiņa starp projekta partnervalstīm par mācību eksperimentu gaitu iesaistītajās skolās eksperimenta starpposmā. Projektā pieteikto mācību plānu izpildes analīze dotajā laika posmā  (pirmajā mācību pusgadā) un sasniegtie rezultāti Eiropas kultūras mācīšanas eksperimentos kurus veic integrējot papildus izzinošus materiālus par Eiropas kopīgajām vērtībām ikdienas mācību procesā. Piedalīties starpvalstu komandu diskusijās par paveikto un uzlabot kopīgo mācību metožu izmantošanas plānu, izdarīt secinājumus un  atziņas, lai uzlabotu turpmāko projekta mācību eksperimenta virzības procesu.

Komandējuma laikā, darba grupai tika prezentēti katrā valstī, projekta ietvaros notikušie mācību eksperimenti, to veidi, metodes un rezultāti. Tika analizēti un salīdzināti katras valsts sasniegtie mērķi Eiropas kultūras mācīšanā. Diskutēts par projekta norises uzraudzības un tajā jau paveikto darbu apkopojumu atspoguļošanas dokumentiem. Veikti ieteikumi un precizējumi projekta vadības darba grupa sagatavotajos atskaišu dokumentos, kuri tiek gatavoti iesniegšanai Erasmus+ aģentūrai Francijā. Strādāts pie nākošo intelektuālo produktu sagatavošanas un atspoguļošanas atskaišu dokumentiem un veikti kopsummējošie rezumējumi šo atskaišu izveidošanā un sagatavošanā nodošanai.

Kopdarbojoties, darba grupās, ar aktivitātes dalībniekiem no iesaistītajām valstīm, tika iepazīti un izdiskutēti kultūras vērtību mācīšanai izmantotie materiāli,  kurus bija izstrādājuši citi projekta partneri un prezentēti Zemītes sākumskolas izmantotie mācību materiāli. Iepazītas metodes un izstrādātie materiāli Virtuālās realitātes briļļu izmantošanai mācību procesos, kurus prezentēja Nīderlandes pārstāvji.  Tika sagatavoti jautājumu bloki intervijām ar Nereto skolas skolēniem, dažādiem vecumposmiem, par viņu ieguvumiem, grūtībām un sasniegumiem jau notikušā eksperimentu posmā pirmajā mācību pusgadā. Notika viesošanās Istituto Comprensivo di Nereto - Sant’Omero skolā. Notika darba un diskusiju sesija ar skolēniem, iepazināmies ar viņu mācību eksperimenta laikā tapušajā uzvedumā par Eiropas kultūru un sarunas ar eksperimentā iesaistītajiem Nereto skolas skolotājiem. Skolas audzēkņi prezentēja skolas mācību vidi un dalības Erasmus+ projektos. Tikšanās noslēgumā, projekta darba grupas dalībnieki, izvirzīja un dokumentēja kopīgi paveicamos uzdevumus līdz nākošajam tikšanās pasākumam septembrī.

whatsapp-image-2023-03-05-at-17-04-27.jpg whatsapp-image-2023-03-06-at-16-52-40.jpg whatsapp-image-2023-03-06-at-12-39-25.jpg whatsapp-image-2023-03-05-at-11-04-15.jpg
<>
back to top