Zemītes pamatskola

Putras diena15.10.2019

Kā jau tas ierasts, arī šogad oktobra sākumā mazie mācījās par putru- kā to iegūt, kā to vārīt. Mācījās par graudiem vārpās. Paplašināja vārdu krājumu par zemkopja darbu. Šogad klāt nāca jaunums. Mums bija jāsagatavo reportāža par pasākumu. Visi darīja, ko spēja, ar aizrautību. Prieks bija liels, jo nobeigumā katrs varēja baudīt gardās un veselīgās putras.

Pasākumā piedalījās un visu pierakstīja- O.Tutiņa

Veselīgā Mārtiņdiena Zemītē

09.11.2018 kur : Zemītes pamatskola

Mārtiņi un ķekatu laiks ir jautrs kopā būšanas pasākums. Tad ir raža novākta un sagatvota ziemai. Var no krājumiem ko pagatavot, kad paēduši, arī dažādās spēlēs un rotaļās izdejoties.

 Turpinot iepriekšējā gadā iesākto Ekoskolas programmas veselīgas ēšanas tradīciju, bērndārznieki aicināja palīgā savus vecākus, lai kopīgi pagatavotu veselīgus sakņu-augļu salātus. Vēlāk, izdejojušies ķekatu dejas, veselīgi pamielājās. Kopā bija gan jautrāk, gan garšīgāk. Tā kā viss tas ir bija veselīgi, tad arī svētku nosaukums bija "Veselīgā Mārtiņdiena"
Bet pēcpusdienā Mārtiņdienas atrakcijās jautrojās sākumskolas skolēni. Nobeigumā ar Spēka maizi viņus pabaroja Kandavas novada Iespēju fonds.
Paldies visiem vecākiem un fondam par atbalstu.

Kordinatore- O.Tutiņa

Vai mūsu uzturs un našķi ir veselīgi?

26.03.2018 kur : Zemītes pamatskola

Vai mūsu uzturs un našķi ir veselīgi?

Aizvien svarīgāks globālā mērogā kļūst jautājums, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā lietot uzturu ik dienas ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Mārtiņdienas pasākums

10.11.2017 kur : Zemītes pamatskola

Mārtiņa gailīši un viņu draugi atkal pieskandināja Zemītes skolu. Mārtiņdienas pasākumā bija jautri danči skolotājas Evitas  Ernštreites muzikālā pavadībā. Dejas mijās ar sarunām par šo svētku vēsturisko mantojumu. To izstāstīja skolēni un viņu audzinātājas Solvita, Ginta, Mārīte un Silvija. Bērndārznieki ar savām audzinātājām parādīja īstu ķekatnieku danci  “Gailītis un vistiņa”, kuru viņi bija iemācījušies skolotājas S.Kalinjukas vadībā. Mazo bērnu ansamblīša dziedātās dziesmas pieskandināja mazās skoliņas katru stūri, lai visi nelabie bēg ārā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (24)

Zemītes pamatskola starptautiskajā projektā “Ēdam atbildīgi”

29.09.2017 kur : Zemītes pamatskola

Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi

atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē - tās trūkuma un

pārprodukcijas paradoksu. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, mūsu skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tāpēc šogad Zemītes pamatskolas skolēni, skolotāji un darbinieki ņem līdzdalību projektā „Ēdam atbildīgi!”. Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (25)

EKO skola


Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Zemītes pamatskola darbību programmā uzsāka 2011.gadā.

Skolā darbojas eko-padome, kuras vadību 2013./14.m.g. aktīvistu padome uzticēja 7.klases skolniecei Madarai  Sjanitai.

Kopīgi skolēnu grupa ir veikusi Skolas Vides pārskatu, lai varētu plānot darbību mācību gada garumā. Pēc tā ir sastādīts skolas Vides rīcības plāns. Ikmēneša sanāksmēs notiek izvērtēšana. Saistībā ar mācību procesu skolēni veic eksperimentus un tos demonstrē gan skolā, gan novadā. Katru gadu komandas piedalās Vides spēlēs.

Skolēni aktīvi piedalās skolas apkārtnes sakopšanas darbos – grābjot lapas parkā, absolventi – stādot rozes pie skolas parādes durvīm, kā arī ievērojot kārtību skolas apkārtnē. Visi jau vairākus gadus piedalās atkritumu šķirošanā un nodošanā pārstrādes punktiem – gan makulatūru, gan baterijas. Piesaistīti tiek arī pagasta iedzīvotāji ar saviem pārstrādei nododamiem resursiem. Par to skolēni saņēmuši bezmaksas zīmēšanas papīru , gan pasākuma apmeklējumus Mežaparkā, gan jaukus un izglītojošus materiālus stundām skolotāji.

Vairākus gadus skolēni, skolotāju vadībā, piedalās „Mammadaba” programmā, kur visiem kopīgi jāgatavo putnu būri un jāizliek kokos, gan jāstāda jauni meži, gan jāpiedalās izglītojošos pasākumos. Tas ir ļoti aizraujoši.

2013./14.m.g. skolas mērķis ir strādāt pie temata „Mežs”, jo rudenī 9.klases skolēni palīdzēja vienā saimniecībā stādīt ozolu birzi, bet pavasarī 4.klase dosies palīgā LVM stādīt eglītes.

<
mykoobback to top