Lapas karte
Zemītes sākumskola

Aktualitātes

Mācību gada noslēguma pasākums

whatsapp-image-2023-05-31-at-14-49-58.jpg31. maijā Zemītes sākumskolā un pirmsskolā notika svinīgais mācību gada noslēguma pasākums. Direktore Ramona Liepiņa Krauja izteica pateicības par mācību un individuālajiem sasniegumiem skolēniem un skolotājiem. Lai arī mūsu skolā klasiskā izlaiduma vairs nav, bet ar laba vēlējumiem un siltiem ceļa vārdiem, suminājām gan sešgadniekus, kuri 1.septembrī kļūs par pirmsklasniekiem, gan sestās klases audzēkņus, kas savas skolas gaitas turpinās citās mācību iestādēs. Sirsnīgs pārsteigums sestās klases skolēniem bija no viņu klases audzinātājas Aijas Lagzdiņas, kura šobrīd atrodas atvaļinājumā. Skolotāja bija sarūpējusi filmiņu no skaistākajiem klases kodarbības brīžiem. Skolēni un skolotāji saņēma arī pateicības par līdzdalību Eiropas kultūras apguves mācību eksperimentos projekta “European Cultural project” NR.2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613  ietvaros. Pēc svinīgā pasākuma un fotogrāfēšanās notika pasākuma otrā daļa - koncerts, kurā skolas ārpusstundu pulciņi  parādīja mācību gadā apgūtos un sagatavotos priekšnesumus. Noslēgumā kopīgais cienasts ar uzkodām un sulu priecēja gan skolēnus, gan vecākus. Paldies vecākiem par sadarbību visa mācību gada garumā, skolotājiem par ieguldīto darbu un bērniem par centīgu savu zināšanu pilnveidošanu. Tiekamies rudenī!

Foto: Laura Stankus un Olita Tutiņa

Lasīt visu ziņu galerija (46)

Sporta aktivitātes Zemītes sākumskolā

whatsapp-image-2023-05-30-at-10-55-18.jpg30.maija rītā skolēni un bērnudārza bērni pulcējāmies skolas parkā, lai aktīvi pasportotu un izjustu komandas saliedētību.

Tika izveidotas 4 komandas, kurās tika iekļauti dažādu klašu un vecumu bērni. Kapteiņu lomas tika uzticētas 6.klases skolēniem.

 Katrā komandā bija 6 -7 bērni.

Pirmais uzdevums – izdomāt komandas nosaukumu. Skolas parkā tika izvietotas 7 stacijas:

1. Futbola bumbas dribls caur statīviem. Jāsaskaita, cik reizes kļūdās,pieskaroties konusiem.

2. Futbola bumbas trāpīšana vārtos. Rezultāts – trāpījumu skaits.

3. Šķīvīša mešana aplī. Rezultāts – trāpījumu skaits.

4. Basketbola bumbas mešana grozā. Trāpījumu skaits sniedz rezultātu.

5. Tenisa bumbiņas mešana mērķī (trāpījumu skaits).

6. Lēcieni ar aukliņu – lēcienu skaits.

7. Tenisa rakete (cietā) ar bumbiņu. Vērtē sitienu skaitu.

Komandu uzdevums bija izstaigāt visas stacijas un 3 minūsu laikā veikt aktivitāti. Skolotāji iejutās tiesnešu lomās, skaitot kļūdas un punktus katrā stacijā. Saskaitot punktus kopā 4.vietu ieguva komanda ar nosaukumu “Krūmi” (kopā: 188 punkti), 3.vieta “Sportisti” (308 punkti), 2.vieta “Cīsiņi un frī” (323 punkti). Godalgotā 1.vieta komandai “Latvieši” (426 punkti). Galvenais šajā pasākumā nebija uzzināt, kurš uzvarēs vai zaudēs, bet fiziski un veselīgi izkustēties svaigā gaisā, savstarpēji un draudzīgi sadarboties komandā. Paldies komandu kapteiņiem, kuri palīdzēja saviem komandas jaunākajiem dalībniekiem no bērnudārza grupiņām veikt uzdevumus.

Paldies sporta skolotājam Ivaram Bambim par sporta dienas organizēšanu!

Teksta autore: Laura Bergmane. Foto: Ivars Bambis un Inguna Putāne

Lasīt visu ziņu galerija (6)

Var gleznot arī tā!

whatsapp-image-2023-05-24-at-13-11-45-1.jpgViss dabā zied un zaļo, nu kā gan lai nosēd telpās un zīmē iedomātus ziedus? Skolotājai Mārītei Startei radās ideja veidot zīmējumus no dabiskiem materiāliem skolas pagalmā... Vai nav skaisti?

Foto: Mārīte Strate

Lasīt visu ziņu galerija (7)

Zemītes skolas saimes ekskursija

whatsapp-image-2023-05-29-at-19-36-30.jpgNeskatoties uz Hokeja brīvdienu, Zemītes skolas saime 29.maijā devās kopīgā izbraucienā uz Lāču maiznīcu, ciemojās Valgundes briežu dārzā, un apmeklēja Jelgavas policijas operatīvo informācijas centru. Paldies Rasai kurai nebija grūti savā brīvdienā izrādīt centra darbu. Paldies Inese Tarvida par ideju!!! Tālāk sekoja atpūta Pasta salā, kurā tik abaudīta  sakoptā un skaistā vide. Mājupceļā apskatījām klosteri. Dienas laikā tikām iepazinušies daudz un dažādu profesiju pārstāvjiem, iemēģinājām roku smalkmaizīšu tapšanā un degustēšanā. Priecājamies par jauko laiku un kopā būšanu pirms vasaras brīvdienām, paldies vecākiem kuri bija kopā ar mums un arī  tiem kas palika mājās, bet deva iespēju būt šim pasākumam. Kopā varam un darām!

Teksts: Ramona Liepiņa Krauja

Foto: Olita Tutiņa, Laura Stankus

Lasīt visu ziņu galerija (27)

Zemītes sākumskolas skolēni un pirmsskolnieki viesojas Pastariņa muzejā

whatsapp-image-2023-05-17-at-14-59-10-1.jpg17. maijā Zemītes sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi un skolotāji devās ikgadējā pavasara izbraukumā uz Pastariņa muzeju Zentenē. Pirmsskolniekiem tā jau ir ilgadīga tradīcija, ka viņi, kā Zemītes TN bērnu pirmsskolas rotaļu un deju pulciņš aktīvajai darbības sezonai izskanot, viesojas šajā vietā uz sadraudzības koncertu ar citiem apkaimes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma pulciņiem. Kopā ar pirmsskolniekiem pasākumam pievienojas arī pārējie Zemītes skolēni. Šajā tikšanās reizē tika gan izzināts Pastariņa muzeja vēsturiskais stāsts, gan izcīnītas sacensības dažādos veiklības uzdevumos, gan cepta maizīte ( šogad visi cepa Saules maizi),  gan kopīgi koncertēts un ēsta Lielā Katla zupa. Diena bija bagāta un skaisti saulaina gan dabā, gan omās. Patīkami bija satikt mazos paziņas no Cēres, Zentenes, Pūres  un citām apkaimes pirmsskoliņām un skoliņām. Atceļā tika apciemots Kaives Dižozols. Paldies muzeja vadītājai Sanitai Ratniecei par laipno uzņemšanu un visiem muzeja darbiniekiem par gardo cienastu!

Foto: Laura Stankuss, Ingūna Putāne, Daiga Dzērve un Olita Tutiņa

Lasīt visu ziņu galerija (65)

Zemītes sākamskolas un pirmsskolas bērnu pasākumi un aktivitātes aprīļa izskaņā un maija pirmajā pusē.

whatsapp-image-2023-04-27-at-16-03-10.jpg21.04. Mūsu skolas meitenes Betija Lisovska un Keita Prince piedalījās Tukuma novada 6.kl. dabas zinību pasākumā "Izziņas labirinti dabā" Kandavā Teteriņu apkārtnē. Bija vajadzīga liela izturība, lai O.Kalpaka skolas kadetu pavadībā apmeklētu 7 stacijas, kurās bija jāveic izziņu veicinoši uzdevumi. Arī skolotāja Olita Tutiņa bija izveidojusi staciju "Atkritumiem- Nē!". Nobeigums ar sarunām pie ugunskura. Prieks par balviņām no "Pūre food" un Tukuma IP. Paldies pasākuma organizatorei skolotājai Sanitai Baumanei un mūsu skolotājai Olitai Tutiņai par bērnu sagatvošanu pasākumam.

21.04. Mūsu skolā un pirmsskolā arī Olimpiskā diena aizvadīta kārtīgi vingrojot un aizrautīgi darbojoties līdzi Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksiem.

27.04. Slampes Kultūras pilī skolas trešās klases komanda ar atbalstītajiem piedalījās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētajā 3.klašu teātra festivālā “Pastāsti man pasaku”! Paldies skolotājai Olitai Tutiņai par izrādes sagatavošanu.

28.04. Zemītes sākumskolas teātra pulciņš ar A. Grīvas lugu  "Trīs laimīgi zaķi"  piedalījās Kandavas kultūras namā  Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātra uzvedumu festivālā "Dedzi gaiši, uguntiņa!".

Lasīt visu ziņu galerija (42)

Mēs lepojamies!

whatsapp-image-2023-04-19-at-16-28-22.jpgwhatsapp-image-2023-04-14-at-12-43-48.jpg14. aprīlī, mūsu skolnieces Sanija Pikšteine un Keita Prince, piedalījās Tukuma novada skolēnu skatuves runas konkursā. Sanija, 2.-3. klašu grupā, ieguva trešās pakāpes diplomu, bet Keita, 4.-6. klašu grupā, otrās pakāpes diplomu. Esam priecīgi par mūsu audzēkņu uzdrīkstēšanos un sakām paldies skolotājiem par ieguldīto darbu.

Foto autore: Ērodeja Kirillova

Lasīt visu ziņu galerija (2)
<>
back to top