Lapas karte
Zemītes sākumskola

Aktualitātes

Projekta “European Cultural Project”, Nr.: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613 izplatīšanas pasākums Zemītes sākumskolā

09.05.2024

441288095-7404435989674095-8751780230707746466-n.webpZemītes sākumskola no 2021. gada, kopā ar projekta partneriem no deviņām Eiropas valstīm, realizē Erasmus+  projektu “European Cultural Project”, Nr.:  2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613. Projekts tuvojas savam īstenošanas noslēgumam, tāpēc, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, 2024. gada  3. maijā Zemītes sākumskolā mēs organizējām projekta izplatīšanas pasākumu. Mūsu 2,5 gadu ECP projekta darba rezultāti tika apkopoti un atrādīti. Arī mazs cinītis spēj paveikt lielus darbus, par to esam pārliecināti.  Esam pateicīgi par izrādīto interesi un labajiem vārdiem Eiropas Parlamenta deputātei,  Profesorei Inesei Vaiderei, kura viesojās mūsu pasākumā un  klātesošos iepazīstināja ar  savu stāstījumu par tēmu “Latvijas kultūra Eiropā un Eiropas kultūra Latvijā- atpazīstamība un vienojošie faktori ES pilsoniskās piederības veicināšanā”. Paldies interesentiem, kolēģiem, un visiem klātesošajiem par izrādīto atbalstu un interesi par mūsu projekta rezultātiem.

Ar projekta izplatīšanas pasākuma prezentāciju latviešu valodā lūdzu iepazīties šeit: Prezentācija Eiropas kultūras projekta izplatīšanas pasākumam 03.04.2024.

Ar projekta izplatīšanas pasākuma prezentāciju angļu  valodā lūdzu iepazīties šeit:   ECP Latvia dissemanation presentation in english

Projekta vadītāja: Ērodeja Kirillova

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Aprīlis – Valodu mēnesis

af-valodu-menesis.webpValodas mēnesis Zemītes sākumskolā iesākās ar to, ka saņēmām lasīšanas izaicinājumu no Irlavas pamatskolas. Šī ir novada sākumskolas skolotāju ierosināta aktivitāte 1.-3.klasei ar devīzi: Sāc dienu ar lasīšanu skolā un pabeidz dienu ar lasīšanu mājās! Skolēniem līdz maija beigām ir jāizlasa vismaz 100 grāmatas. Pēc nedēļas mēs aizsūtījām uzaicinājumu Zantes pamatskolai.

11.04. skolas teātra pulciņa, vokālā ansambļa un pirmskolas rotaļu pulciņa dalībnieki piedalījās novada izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātra uzvedumu festivālā  “Dedzi gaiši, uguntiņa!” Kandavas Kultūras namā, bet 16.04. 1.-3.klases skolēni atrādīja savu deju “Princese ir glābta” novada festivālā ”Iestudējums dejā-Apburtā karaļvalsts” 3.klasei Slampes kultūras namā.

4.-6.klases skolēni stāstīja par savu izlasīto grāmatu lasīšanas semināros. Klausījāmies stāstījumus par ūdru Tārku, Pinokio piedzīvojumiem, Tobiasu un Nindzju Timiju, kā arī Bērnu žūrijas uzvarētāju grāmatas 15+ grupā “Kinderlande” varoņu dzīvi skolā.

25.04. organizējām Eiropas autoru dienu. Skolēni sadalījās 4 komandās. Katra komanda saņēma darba lapu ar uzdevumiem: 1) izdomāt  komandas nosaukumu; 2) aplūkot  12 grāmatas (pamatā 2022.-2023. gada BJVŽ) un darba lapā ierakstīt autora vārdu, grāmatas nosaukumu un atrast valsti, no kuras ir autors/rakstnieks. Pasākuma noslēgumā apbalvojām čaklākos lasītājus, kuri piedalījās bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā (BJVŽ) 2023./2024.mācību gadā. Šogad tādi bija 27: 18 skolēni un 9 pirmskolas audzēkņi.

Visa mēneša garumā 1.-6.klases skolēni piedalījās glītrakstīšanas konkursā. Skolēni rakstīja gan latviešu valodā, gan angļu valodā. Mēneša beigās notika izvērtēšana 3 grupās: 1./2.klase; 3./4.klase un 5./6.klase. Vērtēja ne tikai skolotāji, bet arī skolēni, piešķirot katrā klašu grupā 1 uzlīmi glītākajam rokrakstam.

Paldies visiem, kuri iesaistījās šī mēneša aktivitātēs: Inai Kolātei, Olitai Tutiņai, Mārītei Startei, Daigai Dzērvei, Ingunai Putānei, Ērodejai Kirillovai, Anitai Geidānei un Gustavam Putānam!

Raksta un foto autore: Laura Bergmane

Lasīt visu ziņu galerija (18)

Projekta "European Cultural Project" piektā apmācību sanāksme Prāgā

19.04.2024

pce-prague-group-photo-140424.webpNo 12.04.24. līdz 15.04.24. Zemītes sākumskolas projekta darba grupa piedalījās piektajā apmācību sanāksmē  Čehijā Prāgā. Sanāksmes mērķisbija pieredzes rezultātu apkopošana un no tām gūstamās mācības, galvenie uzdevumi noslēguma starptautiskajai sanāksmei. Pirmajā sanāksmes dienā vadības darba grupas pārstāvji iepazīstināja ar ankešu apkopojumu par projekta dalībnieku zināšanu un prasmju novērtējumu, pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem un to rezultātu analīzes, dalījās  ar jaunumiem projekta tīmekļa vietnē un tiešsaistes resursu bibliotēkas materiāliem. Dienas noslēguma daļā viesojās EUROPEUM Eiropas politikas institūta vecākais pētnieks Vít Havelka ar prezentāciju par tēmu “Brīvības, demokrātijas un tiesiskuma pieņemšana Čehijā”.

Otrajā sanāksmes dienā katra partnervalsts informēja par īstenotajiem un plānotajiem projekta izplatīšanas pasākumiem un aktivitātēm. Tika piedāvātas 2 izstrādātas mācību programmas sākumskolas un vidusskolas līmenim par Eiropas kultūras mācīšanu skolās. Sadaloties darba grupās tika izdiskutēti, veikti ieteikumi un idejas, kuras tēmas, aktivitātes, pamatojoties uz mūsu pieredzi, ir pieņemamas attiecīgajam vecumposmam.

Protams, neizpalika iepazīšanās ar Prāgas kultūrvēsturisko mantojumu: ekskursija pa Pašvaldības namu (Obecní dům) gida pavadībā, džeza mūzikas koncerts džeza klubā un brauciens ar kuģīti pa Vltavas upi.

Tikšanās noslēgumā, projekta darba grupas dalībnieki, izvirzīja un dokumentēja kopīgi paveicamos uzdevumus līdz nākošajam tikšanās noslēguma pasākumam jūnijā, kas notiks Spānijā.

Projekta dalībniece Laura Bergmane

Krāsu nedēļas un Valentīna dienas aktivitātes sākumskolā un pimsskolā

14.02.2024

whatsapp-image-2024-02-14-at-15-12-34.jpgZemītes sākumskolā un pimsskolā no 12.līdz 16. februārim norisinās dažādas pēcstundu aktivitātes. Visu nedēļu strādā "Labo vārdu" pasts, kurā ikviens var paša izgatavotu apsveikumu nosūtīt skolas biedram vai skolotājam. Paralēli tam norisinās ikgadējā krāsu nedēļa, kad tiek aicināti skolēni un skolotāji skolā ierasties vienotas krāsas tērpos. Bet 14.februārī aktīvitātes papildus saistās ar Valentīndienas svētku tematiku. Šajā dienā tika gan gatavoti kārumi, gan notika pašu darinātu rotu un rokdarbu izstāde, gan arī notika gan komandu, gan individuālās aktivitātes, kuras veicina sadarbību, izziņu un attīsta dažadas komunikāciju prasmes. 15. februārī, pēc stundām, visi skolēni dosies uz Zemītes pagasta bibliotēku kurā notiks dzejas izteiksmīgās runāšanas pasākums.

Foto: Mārīte Starte, Ina Kolāte, Ingūna Putāne un Olita Tutiņa.

Lasīt visu ziņu galerija (18)

Jauks piedzīvojums- caur atpūtu uz jaunu pieredzi un zināšanām!

07.02.2024

whatsapp-image-2024-02-07-at-13-46-18.jpgŠodien varen skaista, sniegoti balta, bet emocionāli silta diena izveidojās Zemītes, Vānes un Matkules pirmsskolas bērniem. Pirmo reizi  visi pirmskolas bērni un darbinieki satikās vienuviet. Iemesls- brauciens uz bumbiņbaseinu "Brīnumzemē". Pozitīvas emocijas virmoja  jau ar iekāpšanu lielajā autobusā, daudziem bija pirmais tāda veida brauciens ārpus sava pagasta. Brauciens līdz Tukumam bija raits un patīkams. Galamērķī mūs sagaidīja jaukā Brīnumzemes vadītāja Baiba Zunde. Pasākums sākās ar kopīgu apļa deju, tad sadalījāmies grupās un varējām ļauties sportiskām aktivitātēm - bumbiņbaseina nobrauciens, mazuļi priekā ienira bumbiņu dzīlēs, galda spēles, rokassprādžu darināšana, darba lapu krāsošana, dipdapa ripināšana, audzinātāju ķeršana bumbiņkaujās, un protams Baibas lolojums - sensorā telpa ar līdzsvara pārbaudi, dzirdes, redzes, ožas un taustes aktivizēšanu, krāsu atpazīšana, burbuļskaņu klausīšanos, ūdensgultas izbaudīšanu un krokodila kutināšanu. Laiks paskrēja nemanot. Jau posāmies mājupceļā saguruši, bet laimīgi. Paldies Zemītes, Vānes un Matkules audzinātājām un auklītēm par iesaistīšanos. Paldies šoferītim Ojārs Budžens par izvizināšanu un pozitīvo attieksmi, milzumliels paldies vecākiem, jo bez viņu atbalsta šī diena nebūtu tik bagāta un krāsaina. Un, jūs neticēsiet, bet mums jau ir ideja pavasara braucienam!!!!

Teksts: Direktore Ramona Liepiņa Krauja

Foto : Ingūna Putāne

Lasīt visu ziņu galerija (30)

Sveču dienas svečošanās

02.02.2024

whatsapp-image-2024-02-02-at-14-27-59.jpgŠodien darbi sokas! Naski kustās rokas un skatus priecē lielas un mazas papīra un vaska svecītes bet punčus- vafeļu sveces. Vēl viena skaista un gaiša darba diena!

Teksts: Olita Tutiņa

Foto: Ingūna Putāne un Olita Tutiņa

Lasīt visu ziņu galerija (11)

Barikāžu atceres pasākums

22.01.2024

whatsapp-image-2024-01-22-at-15-41-43.jpgAtcerēties un izzināt vēsturiskus notikumus ir ļoti audzinoši. Zemītes sākumskolēni un pirmsskolēni mācību procesā atkārtoja nozīmīgākos Barikāžu laika notikumus, bet pēc stundām, kopīgās aktivitātēs, uzzināto centās izmantot viktorīnas uzdevumu risināšanā un kopīgās sportiskās aktivitātēs stiprināja sadarbības prasmes. Direktore izsaka paldies skolotājiem,  kas organizēja, vadīja un veltīja savu laiku, lai pēcpusdiena ir piesātināta un noslēgumā visi tiktu pacienāti ar gardām kūkām.

Foto : Daiga Dzērve un Olita Tutiņa

Lasīt visu ziņu galerija (21)
<>
back to top